Abortus en afbreking zwangerschap

Het beëindigen van een zwangerschap, om welke reden dan ook, is waarschijnlijk één van de moeilijkste beslissingen geweest die je ooit hebt moeten maken. Je hebt deze keuze zelf gemaakt, of iemand anders heeft deze keuze voor jou gemaakt. Daarna gaat het leven door, waarbij je vaak van jezelf niet verdrietig mag zijn en je je gevoelens onderdrukt. Vaak komt er alsnog een moment, en dat kan zelfs jaren later zijn, dat alsnog alle gevoelens die je verdrongen hebt naar boven komen.

Het verdriet om een afgebroken zwangerschap is anders dan na een spontane miskraam. Dit komt omdat je uiteindelijk zelf (of iemand anders) hebt besloten de zwangerschap stop te zetten, waardoor je je in zekere zin verantwoordelijk kunt voelen. Je kunt moeite hebben om de gemaakte beslissing en het verlies van je kindje te accepteren en jezelf hiervoor te vergeven. Je veroordeelt en verwijt jezelf (of een ander), wat kan leiden tot negatieve gedachten. Helaas ligt er nog steeds een taboe op dit thema, waardoor je vaak met niemand of weinig mensen over je gevoelens kunt praten. Of je kreeg reactie
s van mensen die dicht bij je staan die je keuze veroordeelden of anders reageerden dan jij op dat momen
t nodig had. Terwijl het juist bij de verwerking heel belangrijk is dat je steun van je omgeving ervaart en je je veilig voelt om te kunnen praten over je gevoelens.

Als je je in bovenstaande herkent en begeleiding zoekt bij de verwerking, kan ik je helpen om weer in je kracht te komen. Ik luister in een veilige omgeving en zonder oordeel naar je verhaal. Wat gebeurd is, kun je niet meer veranderen. Je krijgt inzicht onder welke omstandigheden je tot de keuze bent gekomen en wie erbij betrokken waren. Dit alles om uiteindelijk te komen tot acceptatie en vergeving van jezelf, zodat je de rust en liefde voor jezelf weer zult vinden en je je toekomst verder vorm kunt gaan geven.
Het verlies van je kindje zal een deel van je leven blijven, maar het zal je uiteindelijk niet meer belemmeren in de toekomst die nog voor je ligt!